എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയിൽ എല്ലാവിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയവർക്ക് പ്ലസ് വൺ കോഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും സ്കൂളിലും പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മൂല്യ നിർണയരീതിയും ഗ്രേഡിങ് സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു. അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടും പുതിയ സീറ്റുകളും ബാച്ചുകളും വേണ്ടിവരുന്നത് പ്രവേശന നടപടികളിലെ അശാസ്ത്രീയത തുറന്നുകാട്ടുന്നതായാണ് ആരോപണം.

91 ശതമാനം മാർക്കുനേടിയവർക്കും നൂറുശതമാനം മാർക്ക് ലഭിച്ചവർക്കും ഒരേ ഗ്രേഡ് നൽകുന്നതിലൂടെ ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിയവർക്കു ലഭിക്കേണ്ട അർഹമായ സ്ഥാനം നഷ്ടമാകുന്നതായാണ് പരാതി. 91 ശതമാനം മാർക്കുലഭിച്ച വിദ്യാർഥിക്ക് ബോണസ് പോയന്റുകൾ കൂടി ലഭിച്ചാൽ നൂറുശതമാനം മാർക്ക് നേടിയവരെക്കാൾ മുമ്പേ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം ഉറപ്പാകും. ഇത് അശാസ്ത്രീയവും നീതിനിഷേധവുമാണെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.

പ്ലസ് വൺ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും സീറ്റ് വർധനയെന്ന ആവശ്യത്തിന് മാറ്റമില്ല. സീറ്റുകളും ബാച്ചുകളും അനുവദിച്ചാൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലുള്ള ബാച്ചുകളുടെയും സ്കൂളുകളുടെയും വർധനയ്ക്കു മാത്രമേ കാരണമാകൂയെന്ന് എ.എച്ച്.എസ്.ടി.എ. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്. മനോജ് പറഞ്ഞു.

അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണക്കുറവ് 240 ബാച്ചുകൾക്കു തുല്യം

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ ഈ വർഷം പ്ലസ് വൺ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിൽ 12,028 വിദ്യാർഥികളുടെ കുറവുണ്ട്. ഇത് ബാച്ചുകളായി പരിഗണിച്ചാൽ 240 പ്ലസ് വൺ ബാച്ചുകൾക്കു സമം. കഴിഞ്ഞ വർഷം 4,76,040 അപേക്ഷകരുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കൊല്ലം ഇത് 4,64,012 ആയി കുറഞ്ഞു. എസ്.എസ്.എൽ.സി.ക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 899, സി.ബി.എസ്.ഇ.-8534, ഐ.സി.എസ്.ഇ.-576, മറ്റുള്ളവർ-2019 എന്നിങ്ങനെയാണ് കുറവുള്ളത്.