തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് 32 വാർഡുകളിലെ അന്തിമ വോട്ടർപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.lsgelection.kerala.gov.in വെബ്‌സൈറ്റിലും ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭ, താലൂക്ക്, വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും അന്തിമ വോട്ടർപ്പട്ടിക ലഭിക്കും. ആലപ്പുഴ ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്തിലെ അരൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, കോഴിക്കോട് ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്തിലെ നൻമണ്ട വാർഡുകളിലെയും വോട്ടർപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഇടക്കോട്, പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പോത്തൻകോട്, തൃശ്ശൂർ മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ അഴീക്കോട്, പാലക്കാട് കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ചുങ്കമന്ദം വാർഡുകളിലും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ വെട്ടുകാട്, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ ഗാന്ധിനഗർ വാർഡുകളിലെയും പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: വിതുര-പൊന്നാംചുണ്ട്, കൊല്ലം: ചിതറ-സത്യമംഗലം, തേവലക്കര- നടുവിലക്കര, കോട്ടയം: കാണക്കാരി-കളരിപ്പടി, മാഞ്ഞൂർ-മാഞ്ഞൂർ സെൻട്രൽ, ഇടുക്കി: രാജക്കാട്-കുരിശുംപടി, ഇടമലക്കുടി-വടക്കേഇടലി പാറക്കുടി, തൃശ്ശൂർ: കടപ്പുറംലൈറ്റ് ഹൗസ്, പാലക്കാട്: തരൂർതോട്ടുവിള, എരുത്തേമ്പതി-മൂങ്കിൽമട, എരുമയൂർ-അരിയക്കോട്, ഓങ്ങല്ലൂർ-കർക്കിടകച്ചാൽ, മലപ്പുറം: പൂക്കോട്ടൂർ-ചീനിക്കൽ, കാലടി-ചാലപ്പുറം, തിരുവാലി-കണ്ടമംഗലം, ഊർങ്ങാട്ടിരി-വേഴക്കോട്, മക്കരപ്പറമ്പ്-കാച്ചിനിക്കാട്, കോഴിക്കോട്: കൂടരഞ്ഞി-കുമ്പാറ, ഉണ്ണിക്കുളം-വള്ളിയോത്ത്, കണ്ണൂർ: എരുവേശി-കൊക്കമുള്ള് എന്നീ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്‌ വാർഡുകളിലും എറണാകുളം: പിറവം-ഇടപ്പിള്ളിച്ചിറ, തൃശ്ശൂർ: ഇരിങ്ങാലക്കുട-ചാലാംപാടം, കാസർകോട്‌: കാഞ്ഞങ്ങാട്-ഒഴിഞ്ഞവളപ്പ് എന്നീ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡുകളിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി വോട്ടർപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.