ചെങ്ങന്നൂർ: കരുവേലിപ്പടി, ഊഴത്തിൽപ്പടി, പുത്തൻതെരുവ്, തൃച്ചിറ്റാറ്റ്‌ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഒൻപതുമുതൽ വൈകീട്ട്‌ അഞ്ചുവരെ.