തിരുവനന്തപുരം: 2019-2020 ലെ സംസ്ഥാന നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം അവാർഡ് മന്ത്രി ഡോ. കെ.ടി. ജലീൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മികച്ച സർവകലാശാലയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കേരള സർവകലാശാലയും മികച്ച ഡയറക്ടറേറ്റിനുള്ള അവാർഡ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിന് കീഴിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗവും കരസ്ഥമാക്കി. മികച്ച യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ ചവറ ബേബിജോൺ മെമ്മോറിയൽ സർക്കാർ കോളേജ്, കടയ്ക്കൽ സർക്കാർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, കൊയിലാണ്ടി കെ.പി.എം.എസ്.എം. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, തൃശ്ശൂർ വിദ്യാ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, കാലടി ആദിശങ്കര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, കുലശേഖരപുരം സർക്കാർ മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, മലപ്പുറം അൻവറുൾ ഇസ്‌ലാം വിമെൻസ് അറബിക് കോളേജ്, പാനൂർ മഹാത്മാഗാന്ധി ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, കോന്നി സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്മാരക എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം കോളേജ്, കോട്ടയം സി.എം.എസ്. കോളേജ് എന്നിവയ്ക്കാണ്.

മികച്ച വൊളന്റിയർമാരായി വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 10 പെൺകുട്ടികളെയും അഞ്ച് ആൺകുട്ടികളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.