തിരുവനന്തപുരം: ‘ദ ഹിന്ദു’ ദിനപത്രത്തിന്റെ ബ്യൂറോ ചീഫായിരുന്ന അന്തരിച്ച അനിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി കേസരി മെമ്മോറിയൽ ജേണലിസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും ചേർന്ന് 50,000 രൂപയുടെ ‘അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ജേണലിസം ഫെലോഷിപ്പ്’ ഏർപ്പെടുത്തി.

മാധ്യമരംഗത്ത് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ടൂറിസം, ഗതാഗതം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം, സംസ്ഥാന ധനകാര്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സഹായകമായ ഗൗരവപൂർണമായ അന്വേഷണത്തിനും പഠനത്തിനുമാണ് വർഷംതോറും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് നൽകുന്നത്. ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നവർ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളത്തിലോ, ഇംഗ്ലീഷിലോ പഠന ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥം രചിക്കണം. kuwjtvm@gmail.com ലാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 18.