തിരുവനന്തപുരം: പ്രവാസിമലയാളികളുടെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് സഹായധനം നൽകും. പ്രവാസജീവിതം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തുന്നവരുടെ പുനരധിവാസം, സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾക്കാണ് മൂന്നുലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുന്നത്.

സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ ഭരണസമിതി തീരുമാനം, പദ്ധതിരേഖ, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ്, താത്കാലിക കട, ധന പട്ടിക എന്നിവയുടെ പകർപ്പുസഹിതം ഒക്ടോബർ 15-നകം ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസർ, നോർക്ക റൂട്ട്‌സ്, നോർക്ക സെന്റർ, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം-14 വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കണം.

അപേക്ഷാഫോറവും വിശദവിവരവും wwww.norkaroots.org-ലും ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ 1800 4253 939 (ഇന്ത്യയിൽനിന്ന്) 00918802012345 (വിദേശത്തുനിന്നു മിസ്ഡ് കോൾ സേവനം) ലഭിക്കും.