തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് അടച്ചിടലിനുശേഷം കേരളത്തിൽ പുതുതായി എത്തിയത് 20 ഐ.ടി. കമ്പനികൾ. നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഞ്ച് കമ്പനികൾ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. പുതിയ കമ്പനികൾ വന്നതോടെ മുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കും.

നൂറു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ ഐ.ടി. പാർക്കുകളിലായി 1700-ഓളം പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിച്ചേക്കും. അടച്ചിടലിന്റെ തുടർച്ചയായി ഐ.ടി. കമ്പനികൾ ഹൈബ്രിഡ് പ്രവർത്തന സംവിധാനത്തിലേക്കു മാറിയിട്ടുമുണ്ട്.

ടെക്നോസിറ്റിയിലെ ഐ.ടി. കെട്ടിടസമുച്ചയം, ടെക്നോപാർക്ക് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലെ ടോറസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഐ.ടി. കെട്ടിടം, ടെക്നോസിറ്റിയിലും ടെക്നോപാർക്ക് ഒന്നാംഘട്ടത്തിലും നടപ്പാക്കുന്ന ബ്രിഗേഡ് പദ്ധതി, ഇൻഫോപാർക്കിലെ ബ്രിഗേഡ് കാർണിവൽ, ലുലു കമ്പനികളുടെ പദ്ധതികൾ എന്നിവ പുതിയവയിൽ ചിലതാണ്.

ടെക്നോപാർക്കിലെ വിൻവിഷ് എന്ന കമ്പനി ഒരേക്കറിൽ ഐ.ടി. കാമ്പസ് നിർമിക്കും. നൂറുകോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണിത്. ടെക്നോസിറ്റിയിൽ നൂറുകോടി മുതൽമുടക്കിൽ രണ്ടുലക്ഷം ചതുരശ്രയടിയിൽ നിർമിക്കുന്ന സർക്കാർ ഐ.ടി. കെട്ടിടം ഡിസംബറിൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്യും. കൊരട്ടി ഇൻഫോപാർക്ക്, ഐ.ബി.എസിന്റെ ഐ.ടി. കാമ്പസ് എന്നിവ അടുത്ത വർഷത്തോടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും.

കാസ്പിയൻ ടെക്‌നോളജി പാർക്ക്, മീഡിയ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ സൊലൂഷൻസ്, കോഴിക്കോട് സൈബർ പാർക്കിൽ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ബിസിനസ് ഓഫീസ് എന്നിവയുടെ നിർമാണവും പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

വീട്ടിലിരുന്നുള്ള ജോലി, ഓഫീസിലെത്തിയുള്ള ജോലി എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനരീതിയാണ് മിക്ക കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ അനുവർത്തിക്കുന്നത്. ഐ.ടി. പാർക്കുകളിൽ അഞ്ചുമുതൽ പത്തുവരെ ശതമാനം ജീവനക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത്. പുതിയ രീതിയിലൂടെ കമ്പനികൾക്ക് 85 ശതമാനം വരെ ഉത്പാദനക്ഷമത കൈവരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡിനു ശേഷവും 20 ശതമാനം ജീവനക്കാർ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലിചെയ്യുന്ന സംവിധാനം തുടരുമെന്നാണ് കമ്പനികൾ പറയുന്നത്. ടെക്‌നോപാർക്കിൽ അഞ്ഞൂറും ഇൻഫോപാർക്കിൽ ആയിരവും സൈബർപാർക്കിൽ 125-ഉം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.