തിരുവനന്തപുരം: ദുരന്തനിവാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാംഗങ്ങൾക്കും അനുമതി നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സിവിൽ ഡിഫൻസ് വൊളന്റിയർമാരുടെ സംസ്ഥാനതല പാസിങ്ഔട്ടിൽ ഓൺലൈനായി സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

അപകടങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സിവിൽ ഡിഫൻസ് വൊളന്റിയർക്കാകും. ഇത്തരത്തിൽ വൊളന്റിയർമാരുടെ സേവനം നാടാകെയുണ്ടാകും. സേനാംഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രത്യേക അടയാളമുണ്ടാകും. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സുരക്ഷാകാര്യങ്ങളിൽ ശരിയായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ സിവിൽ ഡിഫൻസ് വൊളന്റിയർമാർക്കാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ 2400 സിവിൽ ഡിഫൻസ് വൊളന്റിയർമാരുടെ പാസിങ്ഔട്ടാണ് നടന്നത്. 14 ജില്ലകളിൽനിന്ന് ഏകദേശം 150 വീതം പേരാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അഗ്‌നിരക്ഷാസേന ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ബി. സന്ധ്യ, ഡയറക്ടർമാരായ എം. നൗഷാദ്, അരുൺ അൽഫോൺസ് എന്നിവരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

തദ്ദേശവാസികൾക്ക് ദുരന്തനിവാരണ പരിശീലനം നൽകുകയും പ്രവർത്തനം സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണ് സിവിൽ ഡിഫൻസിന്റെ ലക്ഷ്യം. തിരഞ്ഞെടുത്ത 6200 പേർക്ക് പ്രാദേശികതലത്തിലും ജില്ലാതലത്തിലും സംസ്ഥാനതലത്തിലും പ്രത്യേക പാഠ്യപദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയാണ് ക്ലാസുകളും പ്രായോഗികപരിശീലനവും നൽകിയത്.

പ്രഥമശുശ്രൂഷ, ദുരന്തനിവാരണം, അപകടപ്രതികരണം, അഗ്‌നിബാധാ നിവാരണം, തിരച്ചിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം, ജലരക്ഷ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലായാണ് പ്രധാനമായും പരിശീലനം നൽകിയത്.