കതിരൂർ(കണ്ണൂർ): കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത വീട്ടുമുറ്റത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ വയൽ സൃഷ്ടിച്ച് നെല്ല് വിളയിച്ചു കിഴക്കേകതിരൂർ നെല്ലിന്റവിട ചിത്രാസജീവൻ. 10 മീറ്റർ വീതിയും 10 മീറ്റർ നീളവുമുള്ള പന്തലിനുപയോഗിക്കുന്ന കട്ടികൂടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്, 80 ഇഷ്ടിക, മണ്ണ്, വെള്ളം എന്നിവയാണ് വയലിന്റെ ചേരുവകൾ.

നാലുഭാഗവും രണ്ട് ഇഷ്ടിക ഉയരത്തിൽ വെച്ച് അതിനുള്ളിൽ ഷീറ്റ് വിരിച്ചു. രണ്ട് ഇഞ്ച് കനത്തിൽ പറമ്പിലെ മണ്ണും, ചാണകവും ചേർത്ത മിശ്രിതം നിറച്ചു. അതിനുശേഷം നെൽവിത്തിട്ടു. മുളച്ച് ഏഴ്-എട്ട് ഇഞ്ച് ഉയർന്നപ്പോൾ മുഴുവനായ് വെള്ളം നിറച്ചു. വെള്ളത്തിൽ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെയും അസോളയും നിക്ഷേപിച്ചു. മത്സ്യത്തിന് ദിവസവും തീറ്റ നല്കും എന്നതൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് ഒരു വളവും നെല്ലിനായി നല്കിയിട്ടില്ല. മത്സ്യത്തിന്റെ കാഷ്ടമാണ് വളം. മൂന്നരമാസം കൊണ്ടാണ് െനല്ല് വിളഞ്ഞത്. നല്ല വിളവും ലഭിച്ചു. നെല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പൂർണമായും വറ്റിയ ശേഷം ഇതിൽ തന്നെ വൻപയർ, ചെറുപയർ എന്നിവ നടാനാവും. നാലായിരം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ചെലവ് വന്നത്. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. ദീർഘകാലം കൃഷി ചെയ്യാനാവും.

കർഷകയായ അമ്മ അന്തോളി ജാനകിയാണ് കൃഷിരീതി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. വെള്ളത്തിൽ മീനുള്ളതിനാൽ കൊതുകു ശല്യമുണ്ടാവില്ല. ഇഷ്ടികയുടെ ഉയരം ഒന്നര അടിയാക്കി ഉയർത്തി ഷീറ്റിട്ട് വെള്ളം നിറച്ചാൽ മുണ്ടകൻ കൃഷിയും കൂടെ മത്സ്യവും വളർത്താം. രണ്ടടി ഉയരത്തിൽ ചുറ്റും വല കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മത്സ്യം വലുതാകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ചാടില്ല. നെല്ല്‌ വിളഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും മത്സ്യവും പാകമാവും. പരീക്ഷണം വിജയിച്ചതു കൊണ്ട് വീടിന്റെ ടെറസ്സിൽ കൃഷിചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സജീവൻ. തലശ്ശേരിയിലെ ചിത്ര ഡിജിറ്റൽ പ്രസ് ഉടമകൂടിയാണ് ചിത്രാ സജീവൻ.