തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയതിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചെറുകാവ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സൽമാ ബീവിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറാണ് ഇത് അറിയിച്ചത്.

ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം സെക്രട്ടറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാതിരിക്കുകയും ജീവനക്കാർക്കാവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

ഇതുമൂലം പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം സർക്കാരിലേക്ക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്തിരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ്‌ലൈൻ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിലും വീഴ്ചവരുത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.