കണ്ണൂർ: സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മെഡിക്കൽ, ഡെന്റൽ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തരബിരുദ കോഴ്സുൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് 10 ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനത്തെ വാരിയർ സമാജം സ്വാഗതം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം.ആർ. ശശി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.വി. മുരളീധരൻ, എ.സി. സുരേഷ്, പി.വി. ശങ്കരനുണ്ണി, പി.കെ. മോഹൻദാസ്, വി.വി. മുരളീധര വാര്യർ, യു. ഷിബി, ടി. ഗോപകുമാർ, ശ്രീനിവാസ വാരിയർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.