ന്യൂഡൽഹി: വയനാട് വന്യജീവിസങ്കേതത്തെ കടുവസംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് 2018-ലെ കടുവ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ. രാജ്യത്തെ മറ്റു കടുവ സംരക്ഷണകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ കടുവകളും കടുവ സാന്ദ്രതയും വയനാട്ടിലുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

കർണാടകം, തമിഴ്‌നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ചേർന്നുകിടക്കുന്നിടമാണിത്. ഈ മൂന്നുകേന്ദ്രങ്ങളും ചേരുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളും കടുവകളും ഉള്ള മേഖലയാകും. അതിനാൽ വയനാട് വന്യജീവിസങ്കേതത്തെ കടുവസംരക്ഷണകേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

വയനാട്ടിൽ കണ്ടത്

1973-ൽ സ്ഥാപിച്ച വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ 312 ക്യാമറകളാണ് സെൻസസിനായി സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതിൽ കടുവകളുടെ 1380 ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞു. 29 കടുവക്കുട്ടികളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 120 കടുവകൾ ഈ മേഖലയിലുണ്ടെന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

മറ്റു മേഖലകൾ

പറമ്പിക്കുളം, പെരിയാർ കടുവസംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, മലയാറ്റൂർ, റാന്നി വന്യജീവി മേഖലകൾ, സൈലന്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം എന്നിവിടങ്ങളിലും പഠനം നടത്തി. അവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

  • പറമ്പിക്കുളം: 254 ക്യാമറ, 468 കടുവ ദൃശ്യങ്ങൾ, 27 കടുവകൾ
  • പെരിയാർ : 390 ക്യാമറ, 498 കടുവ ദൃശ്യങ്ങൾ, 26 കടുവകൾ
  • മലയാറ്റൂർ വന്യജീവി മേഖല : 139 ക്യാമറകൾ, 59 കടുവ ദൃശ്യങ്ങൾ, 7 കടുവകൾ
  • റാന്നി വന്യജീവി മേഖല : 159 ക്യാമറാ ട്രാപ്പുകൾ, 3 കടുവദൃശ്യങ്ങൾ
  • സൈലന്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം: 103 ക്യാമറ, 48 കടുവദൃശ്യങ്ങൾ, 7 കടുവകൾ

content highlights: wayanad wild life sanctuary to be declared as tiger reserve-tiger sensus report