ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യം വൈദ്യുതവാഹനങ്ങളിലേക്കു നീങ്ങേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സാമ്പത്തികസർവേ. ഇതിനായി വൈദ്യുതവാഹനങ്ങളുടെ വിലയും പരിപാലനച്ചെലവും കുറയ്ക്കാനും അവയെ ആകർഷകമാക്കാനും നയപരിപാടികൾ ആവശ്യമാണെന്നും ധനമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽവെച്ച സർവേയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

മറ്റുവാഹനങ്ങളിൽനിന്ന് ഇ-വാഹനങ്ങളിലേക്കു മാറാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നയപരിപാടികളുണ്ടാകണം. ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ കുറവാണ് ഇ-വാഹനങ്ങൾ നേരിടുന്ന മുഖ്യപ്രശ്നം. രാജ്യത്താകെ ഒരേ മാനദണ്ഡത്തിൽ ചാർജിങ് സംവിധാനമൊരുക്കണം. ആവശ്യത്തിനു ചാർജിങ് പോയിന്റുകൾ തയ്യാറാക്കണം.

വരുംതലമുറയുടെ യാത്രാസംവിധാനമായി ഇ-വാഹനങ്ങൾ മാറുമെന്നിരിക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ വാഹനങ്ങളുടെ 0.06 ശതമാനമേ അവയുള്ളൂ. അതേസമയം, നോർവെയിൽ 39 ശതമാനവും ചൈനയിൽ രണ്ടുശതമാനവും ഇ-വാഹനങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയെ വൈദ്യുതവാഹന നിർമാണകേന്ദ്രമാക്കാൻ നയം വേണം. പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദമാണെന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള പരിപാലനച്ചെലവുകൂടി കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാവണം നയം -സർവേ നിർദേശിക്കുന്നു.

Content Highlights: Electric vehicles