ചെന്നൈ: കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് നിർത്തിയ ചെന്നൈയിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള നാല് പ്രത്യേക തീവണ്ടികൾ ബുധനാഴ്ചമുതൽ സർവീസ് നടത്തും. ചെന്നൈ-മംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് (02685-02686), ചെന്നൈ-മംഗളൂരു വെസ്റ്റ്‌കോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് (06627-06628), ചെന്നൈ-ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസ് (02639-02640), ചെന്നൈ-തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് (02695-02696) എന്നീ പ്രതിദിന തീവണ്ടികളും ഞായറാഴ്ചകളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ചെന്നൈ- തിരുവനന്തപുരം പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസുമാണ് (02697-02698) സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത്.

കോയമ്പത്തൂർ-മംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് (06323-06324) ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും. തീവണ്ടികളിലേക്കുള്ള റിസർവേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ തീവണ്ടികൾ ജൂൺ 15 വരെയാണ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നത്.