കൊച്ചി: കോവിഡിനെത്തുടർന്ന് കച്ചവടം കുറഞ്ഞ ചെറുകിട വ്യാപാരികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ് ആരംഭിച്ച റീസ്റ്റാർട്ട് ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിയ മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ് ഷോപ്പിങ് ധമാക്കയിലൂടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് 25,000-ത്തിലേറെ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ചെറുകിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും സ്ഥാപനങ്ങളിലെത്തുന്നവരെ കൂടുതൽ പർച്ചേസിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഷോപ്പിങ് ധമാക്ക സംഘടിപ്പിച്ചത്. 15 ലക്ഷത്തിലേറെ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇതുവരെ ധമാക്കയിൽ പങ്കെടുത്തത്.

ഹോണ്ട ഡിയോ സ്കൂട്ടർ, സ്വർണ നാണയങ്ങൾ, എൽ.ഇ.ഡി. ടി.വി.കൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തുടങ്ങി ആറു ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങളാണ് ധമാക്കയിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നത്. ആഴ്ചതോറും നടക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പുകളിലൂടെയാണ് വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് ഡയറക്ടർ ജോർജ് മുത്തൂറ്റ് പറഞ്ഞു.