കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ 200 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്താനൊരുങ്ങി സുഗന്ധവ്യഞ്ജന സത്ത്-ഓയിൽ നിർമാതാക്കളായ ‘പ്ലാന്റ് ലിപിഡ്‌സ്’. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ 2026-ഓടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വ്യവസായ മന്ത്രി പി. രാജീവും കമ്പനി മേധാവികളും പങ്കെടുത്ത ‘മീറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ’ പരിപാടിയിൽ ധാരണയായി.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്ലാന്റ് ആണ് കോലഞ്ചേരിയിൽ നിർമിക്കുന്നതെന്ന് പ്ലാന്റ് ലിപിഡ്‌സ് അറിയിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം നാച്വറൽ ഫുഡ് കളർ, നാച്വറൽ പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്ലാന്റുകളും ഡിവിഷനുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമാണ് പുതിയ നിക്ഷേപ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

60 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതി നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം 60 കോടി രൂപയും 2026-ഓടെ 80 കോടി രൂപയും നിക്ഷേപിക്കും.

പുതിയ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംരംഭകർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി. രാജീവ് പറഞ്ഞു. വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ. ഇളങ്കോവൻ, ഡയറക്ടർ എസ്. ഹരികിഷോർ, കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. എം.ഡി എം.ജി. രാജമാണിക്യം, കിൻഫ്ര എം.ഡി. സന്തോഷ് കോശി തോമസ്, പ്ലാന്റ് ലിപിഡ്‌സ് സി.ഇ.ഒ. രഞ്ജിത് രാമചന്ദ്രൻ, എം.ഡി. ജോൺ നെച്ചിപ്പാടം, ഡെപ്യൂട്ടി സി.ഇ.ഒ. മനോജ് മാരാർ എന്നിവർ ‘മീറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ’ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.