കൊച്ചി: വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി. രാജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘മീറ്റ് ദ മിനിസ്റ്റർ’ പരിപാടിയുടെ തുടർ അദാലത്തിൽ 36 പരാതികൾക്ക് പരിഹാരമായി. ‘മീറ്റ് ദ മിനിസ്റ്റർ’ പരിപാടിയുടെ തുടർ പരിപാടി എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാതല അദാലത്തിൽ ആകെ 48 പരാതികളാണ് പരിഗണിച്ചത്. ബാക്കിയുള്ള 12 പരാതികൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാനും ധാരണയായി.

വിവിധ വകുപ്പുകൾ നൽകേണ്ട അനുമതികൾ, ട്രാൻസ്‌ഫോർമറിന്റെ ശേഷി വർധിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ അനുമതി ലഭിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ, 1964-ലെ പുതുവൽ പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി, കെട്ടിട നിർമാണത്തിന് മണ്ണെടുക്കാൻ ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം, പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് അനുമതി ലഭിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പരാതികളാണ് പരിഗണിച്ചത്. ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെയും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജരുടെയും അധ്യക്ഷതയിലുള്ള സമിതിയാണ് പരാതികൾ പരിഗണിച്ചത്. പരാതിക്കാരെയും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മേധാവികളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് പരാതികൾ തീർപ്പാക്കിയത്.

ജില്ലയിലെ ഏകജാലക സംവിധാനം വഴി ഇനിയും പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ജാഫർ മാലിക് അറിയിച്ചു. മറ്റു ജില്ലകൾക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന പരാതി പരിഹാര അദാലത്താണ് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എ.പി.എം. മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് പറഞ്ഞു. സബ് കളക്ടർ ഹാരിസ് റഷീദ്, അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ സച്ചിൻ യാദവ്, ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം മാനേജർ ബിജു പി. എബ്രഹാം തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.