തുഷാരമുതിരുമ്പോഴുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ താളവും തണുപ്പും കൊള്ളാന്‍  പച്ചമലകളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാന്‍. തുഷാരഗിരിയിലേക്കുള്ള ഒരു ബൈക്കിങ്ങും ട്രെക്കിങ്ങും | യാത്രാവാണി: ജി. ജ്യോതിലാല്‍. എഡിറ്റ്: ദിലീപ് ടി.ജി