ആര്‍ക്കൊക്കെ നേത്രദാനം നടത്താം, കോവിഡ് ബാധിച്ചവര്‍ക്ക് സാധിക്കുമോ? നേത്രദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂര്‍ണവിവരങ്ങള്‍ അറിയാം |   തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത്: അനു സോളമന്‍

Content Highlight: Organ donation Its importance and process