കോട്ടയത്ത് അതിരമ്പുഴ തൃക്കേല്‍ ക്ഷേത്രം, മറ്റം കവല എന്നിവിടിങ്ങളില്‍ നാട്ടുകാരെ ഭീതിപ്പെടുത്തി മോഷണസംഘങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇവര്‍ തമിഴ്നാട്ടിലെ കുറുവാ സംഘം ആണോയെന്ന സംശയം ബലപ്പെട്ടത്. അടിവസ്ത്രംധരിച്ച് മുഖംമൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു ഇവര്‍.