ജപ്പാനിലെ ഒകിനോഷിമയിലെ ഒരു ഹോട്ടലില്‍ വിളമ്പിയ കറിയാണിത്. ഈ സീഫുഡ് കറി കണ്ട് ഉത്തര-ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് കലിതുള്ളി. പിന്നാലെ ജപ്പാനും ഇരു കൊറിയകളും തമ്മിലായി കലഹം. കറിയുടെ രുചിയൊന്നുമല്ല അടിയുടെ കാരണം. അതിന്റെ രൂപമാണ്. തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് രൂപശ്രീ. എഡിറ്റ് ദിലീപ് ടി.ജി