ചാന്‍സലര്‍ ഓഫ് ദി ഫ്രീ വേള്‍ഡ് എന്നാണ് ടൈം മാഗസിന്‍ ഇവര്‍ക്കു നല്‍കിയ വിശേഷണം. സാമര്‍ത്ഥ്യമുള്ള നേതാവായി, മികച്ച ഭരണാധികാരിയായി എതിരാളികളാരുമില്ലാതെ ഇനിയും ആ കസേരയില്‍ തുടരാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും എന്തിനു മെര്‍ക്കല്‍ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു? ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്. തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത്. മേഘ ആന്‍ ജോസഫ്