മോര്‍ച്ചറിയിലെ മഞ്ഞില്‍ നിന്നിറങ്ങി..അച്ഛന്‍ ചിതയിലെ സൂര്യനില്‍ മറഞ്ഞു; 'അച്ഛന്റെ ഷര്‍ട്ടുകള്‍' ; കെ ജി എസ്സിന്റെ കവിത കേള്‍ക്കാം. എഡിറ്റ് ദിലീപ് ടി.ജി