ഒരു രാജാവിന് 12 രാജകുമാരിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഉറങ്ങാന്‍ പോകുന്ന ഇവരുടെ പാദുകങ്ങള്‍ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും തേഞ്ഞ് തുള വീണിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും കാരണം... ?   കാരണം കണ്ടെത്താന്‍ ഒരു  സൈനികന്‍ എത്തുന്നു.  രാജകുമാരിമാരിലൊരാള്‍ അയാള്‍ക്ക് വധുവായി മാറുന്നുമുണ്ട്. കഥ കേള്‍ക്കാം. | അവതരണം: ഷൈന രഞ്ജിത്ത്‌

 

Content Highlight:  The Twelve Dancing Princesses