പണ്ടൊരിക്കല്‍ ഒരിടത്ത് ഒരു അമ്മൂമ്മ താമസിച്ചിരുന്നു. അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല കുറേ കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു... അമ്മൂമ്മയ്ക്കും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള്‍ക്കും പിന്നീട് എന്തു സംഭവിച്ചു, അവരുടെ അപ്പൂപ്പന്‍  എവിടെ പോയി. കഥ കേള്‍ക്കാം |അവതരിപ്പിച്ചത് : ഷൈന രഞ്ജിത്ത്, എഡിറ്റ് : ദിലീപ് ടി.ജി