നമുക്കുള്ളവയെ അവഗണിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കാന്‍ പോയാല്‍ വിനയാകുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കഥ. സന്തോഷ് വള്ളിക്കോടിന്റെ രചന| അവതരിപ്പിച്ചത്: ഷൈന രഞ്ജിത്ത്| എഡിറ്റ്: ദിലീപ് ടി.ജി.