ആനപ്രേമികളുടെ ജീവനാണ് ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്‍. കേശവന്റെ കഥകള്‍ പ്രശസ്തവുമാണ്. ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്‍ എന്ന ആനയുടെ ബുദ്ധിയും അനുകമ്പയും വ്യക്തമാക്കുന്ന സിപ്പി പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ കഥ അവതരിപ്പിച്ചത് ഷൈന രഞ്ജിത്ത്