ഒരു ദിവസം തവള പുഴക്കരയില്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആപ്പോഴാണ് തേള് ആ വഴി വന്നത്. അവന്‍ തവളയോട് ചോദിച്ചു ചങ്ങാതി എനിക്ക് നീന്താന്‍ വശമില്ല എന്നെ അക്കരയ്ക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കാമോ |..കഥ കേള്‍ക്കാം. അവതരിപ്പിച്ചത് ഷൈന രഞ്ജിത്ത്. എഡിറ്റ്: ദിലീപ് ടി.ജി