കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഒരിടത്ത് ഒത്തുകൂടി. തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ആരാണ് ഏറ്റവും കേമന്‍?. അത് തീരുമാനിക്കാനാണ് അവര്‍ ഒത്തുകൂടിയത്. പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്‍ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്‍ എഴുതിയ കണ്ണാടിമാളിക എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലെ എണ്ണവും ഗുണവും എന്ന കഥ കേള്‍ക്കാം. അവതരണം: അശ്വതി അനില്‍

Content Highlight: Ennavum Gunavum  By Subhash chandran