രാമനുണ്ണി എന്ന ആനയും രംഗന്‍ എന്ന നായയും തമ്മിലുള്ള   ആത്മബന്ധത്തിന്റെ കഥ. രാമനുണ്ണിയുടെ മദപ്പാട് പോലും രംഗന്റെ സ്‌നേഹത്തിന് മുന്നില്‍ തോല്‍ക്കുന്നത് കാണാം.  സിപ്പി പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ കഥ. അവതരിപ്പിച്ചത് ഷൈന രഞ്ജിത്ത്. എഡിറ്റിങ്ങ് ദിലീപ് ടി.ജി