വൈറസ് നാഡീവ്യൂഹത്തെയും മസ്തിഷ്‌കത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിച്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമായി തുടങ്ങിയാല്‍ മരണം നൂറുശതമാനം ഉറപ്പാണ്. തയ്യാറാക്കിയത് ഡോ. എം. മുഹമ്മദ് ആസിഫ്. അവതരിപ്പിച്ചത്: അനുസോളമന്‍