ജീവിതത്തിന്റെ നിറവും മണവും ചലനവും പകരുന്നത്. ജീവിതത്തെ സമ്പന്നമാക്കുകയും പോസിറ്റീവ് എനര്‍ജി നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല ബന്ധങ്ങള്‍ വളര്‍ത്താനും പരിപാലിക്കാനും ശീലിക്കാം. തയ്യാറാക്കിയത്: ഡോ. അദിതി എന്‍. അവതരണം: അനു സോളമന്‍. എഡിറ്റ് ദിലീപ് ടി.ജി