ഓ പ്രിയേ...പ്രിയേ നിനക്കൊരു ഗാനം, താളം മറന്ന താരാട്ട്, തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ടുകളും സംഗീത യാത്രയും ഔസേപ്പച്ചന്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. തയ്യാറാക്കിയത് സ്വീറ്റി കാവ്. എഡിറ്റ്: ദിലീപ് ടി.ജി