ബ്ലെസിയുമായുള്ള പരിചയം, തന്മാത്രയിലെ മോഹന്‍ലാല്‍ പാടിയ പാട്ട്. പാട്ടനുഭവങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് ഗാനരചയിതാവ് മോഹന്‍സിതാര. തയ്യാറാക്കിയത് വിഷ്ണു. എഡിറ്റ് ദിലീപ് ടി.ജി