തനിക്ക് മുമ്പൊരു നഷ്ടപ്രണയമുണ്ടായിരുന്നെന്നും അതിന്റെ ഓര്‍മയിലാണ് ഇലപൊഴിയും ശിശിരത്തില്‍ എന്ന പാട്ട് ചെയ്തതെന്നും സംഗീതസംവിധായകന്‍ മോഹന്‍ സിതാര. വചനത്തിലെ നീര്‍മിഴിപ്പീലിയില്‍ എന്ന പാട്ടിന്റെ ഈണം പെട്ടന്ന് വന്ന ഒന്നായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മ പാടിത്തരാറുണ്ടായിരുന്ന താരാട്ടുപാട്ടില്‍ നിന്നാണ് സാന്ത്വനത്തിലെ ഉണ്ണീ വാവാവോ എന്ന ഗാനമുണ്ടാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോടുപറഞ്ഞു. തയ്യാറാക്കിയത് വിഷ്ണു. എഡിറ്റ് ദിലീപ് ടി.ജി