പാരീസിലെ പ്രസിദ്ധമായ ലാ സാന്റെ ജയിലില്‍ 1947-ല്‍ ഒരു ജയില്‍ചാട്ട ശ്രമം നടന്നു. ഏതാനും കുറ്റവാളികള്‍ ചേര്‍ന്ന് തടവറയുടെ തറതുരന്ന് തുരങ്കം നിര്‍മിച്ച് പുറംലോകത്തെത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതായിരുന്നു ആ സംഭവം. ജയിലില്‍ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുപയോഗിച്ചായിരുന്നു തുരക്കല്‍. വിജയത്തോടടുത്തുവെങ്കിലും ആ ശ്രമം പരാജയത്തിലാണ് കലാശിച്ചത്. ഈ സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 1960-ല്‍ ജാക്ക് ബേക്കറുടെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരു ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങി. ലേ ത്രൂ എന്ന ആ ചിത്രത്തില്‍ മുഖ്യവേഷത്തിലെത്തിയത് അന്നത്തെ ആ ജയില്‍ചാട്ടം ആസൂത്രണം ചെയ്ത ജീന്‍ കെറൗഡിയായിരുന്നു. 1957-ല്‍ ജോസ് ജിയോവാനി എഴുതിയ ദ ബ്രേക്ക് എന്ന പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു തിരക്കഥ. തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് അഞ്ജയ് ദാസ് എന്‍.ടി