പത്തനംതിട്ട: സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തതിനുശേഷം വൃദ്ധമാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ പീഡിപ്പിക്കുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത സമൂഹത്തിൽ ഏറിവരുന്നതായി വനിതാ കമ്മീഷനംഗം ഡോ. ഷാഹിദാ കമാൽ. ഇത്തരക്കാർക്കെതിരേ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. പത്തനംതിട്ടയിൽ നടന്ന വനിതാ കമ്മീഷൻ അദാലത്തിൽ പരാതി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കമ്മീഷൻ.

സ്വത്ത്‌ ഭാഗംചെയ്യുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം പേരിൽകൂടി നീക്കിവെയ്ക്കണം. മക്കൾ സംരക്ഷിക്കാതെ വന്നാൽ സ്വന്തംപേരിലുള്ള വസ്തു ബാങ്കിൽ പണയപ്പെടുത്തി കിട്ടുന്ന തുക ബാങ്കിൽതന്നെ നിക്ഷേപിക്കുകയും ഇതിൽനിന്ന്‌ മാസത്തിൽ ഇവരുടെ ചെലവിനായി നിശ്ചിത തുക ലഭ്യമാകുന്ന സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്. ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ വന്നാലും ജപ്തിചെയ്യുകയോ വീട്ടിൽനിന്ന്‌ ഇറക്കിവിടുകയോ ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ, മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം മക്കൾക്ക് വസ്തു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുകയും പലിശയും അടച്ചു തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും കമ്മീഷനംഗം പറഞ്ഞു.

ജില്ലയിലെ ചില സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന പരാതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും അപ്രതീക്ഷത സന്ദർശനം നടത്തി നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുമെന്നും കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു.

പരാതിയേറെയും സ്വത്തുതർക്കങ്ങളിൽ

അദാലത്തിൽ ലഭിച്ച ഭൂരിഭാഗം പരാതികളും കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്വത്തുതർക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. ആകെ 47 പരാതികളാണ് പരിഗണനയ്ക്കെത്തിയത്. ഇതിൽ 21 പരാതികൾ തീർപ്പാക്കി. രണ്ടു പരാതികൾ റിപ്പോർട്ടിനയച്ചു. അടുത്ത അദാലത്തിൽ 24 പരാതികൾ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.