മല്ലപ്പള്ളി : തിങ്കളാഴ്ച മല്ലപ്പള്ളി ടൗണിലെ കടകൾ അടച്ചിടാൻ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂണിറ്റ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു.