വൃന്ദാവനം : കൊറ്റനാട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് രണ്ടും ആറും വാർഡുകൾ കൺടെയ്‌ൻമെന്റ് സോണായതിനാൽ ഇവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കും.

അവശ്യവസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ മാത്രം രാവിലെ ഏഴുമണിമുതൽ വൈകീട്ട് എഴുമണിവരെയും ബാങ്ക്, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ രാവിലെ പത്തു മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുവരെയും അക്ഷയ, ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ രാവിലെ ഒമ്പതുമുതൽ വൈകീട്ട് നാലുവരെയും റേഷൻ കടകൾ, മരുന്നുകടകൾ എന്നിവ നിലവിലുള്ള സമയവും തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കാം.