ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അവിനാശി റോഡ് പീളമേട് സുഗുണ കല്യാണമണ്ഡപം: ക്രാഫ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് തമിഴ്നാടിന്റെ സൃഷ്ടി കരകൗശലപ്രദർശനം. രാവിലെ 10.30.

ടാറ്റാബാദ് തേഡ് സ്ട്രീറ്റ് ആർഷ അവിനാശ് ഫൗണ്ടേഷൻ: ഭഗവദ്‌ ഗീതാ പ്രഭാഷണം വൈകീട്ട് 6.00.

അവിനാശി ലിംഗം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹോം സയൻസ് ആൻഡ് വനിത ഹയർ എജ്യുക്കേഷൻ: ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷം എൻ.എസ്.എസ്. വൊളന്റിയർമാരുടെ ഭജന. രാവിലെ 10.00.

വല്ലടം വൈദ്യുതി ബോർഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ ഓഫീസ്: വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതിപരിഹാര യോഗം. രാവിലെ 11.00.

പിച്ചാനൂർ വീരപ്പനൂർ ധാനിഷ് അഹമ്മദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി: കോയമ്പത്തൂർ ലയൺസ് കോളേജുമായി സഹകരിച്ച് രക്തദാനക്യാമ്പ്. രാവിലെ 9.30.