ഡോ. ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണിസാമൂഹിക അകലം

കോവിഡ് കാലത്ത് സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന പദമാണിത്. ഈ മഹാമാരിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സമൂഹത്തിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ, മനുഷ്യന് അതിന് കഴിയുമോ? ശാരീരികാകലമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കുമറിയാം. മഹാമാരിക്കാലത്ത് നാം വീട്ടിലൊതുങ്ങണം; സമൂഹത്തിലേക്കിറങ്ങരുത്. ശരിയാണ്. പക്ഷേ, ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സാമൂഹികമായി അകലംപാലിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളപ്പോൾ എന്തിന് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ സമൂഹത്തിൽനിന്ന് മാറ്റിനിർത്തണം? നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരോട്, അധ്യാപകരോട്, കൂട്ടുകാരോട്, സഹോദരൻമാരോട് നമുക്ക് ശാരീരികമായി അകലം പാലിക്കാം. പക്ഷേ, മനസ്സുകളിൽനിന്ന് മാറ്റിനിർത്താനാവുമോ? നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാക്കിലൂടെയും എഴുത്തിലൂടെയും വീഡിയോയിലൂടെയും സമൂഹവുമായി സംവദിക്കാം. അക്കാര്യത്തിൽ പിശുക്ക്‌ വേണ്ടാ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അകലത്തുള്ള മുത്തച്ഛനെയും ഉപ്പയെയും കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ കാണട്ടെ. ആവോളം സംസാരിക്കട്ടെ. സ്നേഹിതന്മാരുമായി കുശലംപറയട്ടെ. സാമൂഹികബന്ധങ്ങളെ അങ്ങനെ പരസ്പരം ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഓൺലൈൻ സഹവർത്തിത്വങ്ങൾ ശാരീരികാകലംപാലിച്ചുള്ള സാമൂഹികബന്ധങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും. സമൂഹത്തിനുമധ്യേയാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്നും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. സമൂഹത്തോടുള്ള കടമകൾക്കും കടപ്പാടുകൾക്കും വിഘ്‌നംവന്നുകൂടാ. സാമൂഹികമായി അകന്നാൽ നമ്മെ സ്വീകരിക്കാൻ സമൂഹമുണ്ടാവില്ല.

മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവി മനുഷ്യനാവുന്നത് സമൂഹവുമായി അവൻ ചേരുമ്പോഴാണ്. ഈ സമൂഹത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കുടുംബവും സ്നേഹിതരും അയൽവാസികളും മനുഷ്യകുലം ഒന്നടങ്കവും പെടും. മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻവേണ്ടിയാണ് അവരിൽ വർഗവും വർണവും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഒരാൾ ഉത്തമനാവുന്നത് ഭക്തിയെ ആശ്രയിച്ചാണെന്നും ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു (49/13). ഭക്തി എന്നത് വ്യക്തിയുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ്. ശരീരംകൊണ്ടും സമ്പത്തുകൊണ്ടും അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാടുക എന്നതാണ് ഭക്തി (49/15). പോരാട്ടം എന്നാൽ യുദ്ധമല്ല; സമർപ്പണമാണ്. ധർമയുദ്ധവും അതിൽ പെടുമെന്നുമാത്രം. വിശ്വാസങ്ങൾ ഭിന്നങ്ങളാണെങ്കിലും മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവൻ ഒന്നായാണ് ഖുർആൻ കാണുന്നത് (4/1). നന്മയിലും ഭക്തിയിലും പരസ്പരം സഹകരിക്കുകയും തിന്മയിലും ശത്രുതയിലും നിസ്സഹകരിക്കാനും ഖുർആൻ ആഹ്വാനംചെയ്യുന്നു. നന്മകൊണ്ട് തീർപ്പുകല്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയുംചെയ്യുന്ന ഒരു ഉത്തമ സമുദായമാവണം മനുഷ്യൻ (5/2). പരസ്പരം ആശ്രയിക്കാതെ മനുഷ്യന് നിലനിൽപ്പില്ല. അതാണ് സമൂഹത്തിൽനിന്ന് അകലം പാലിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല എന്നുപറഞ്ഞത്. മനുഷ്യൻ സാമൂഹികജീവിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒന്നുകിൽ ദൈവമാവണം, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗമാവണം എന്ന് സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നു. മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും ദൈവമാവാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ മൃഗംതന്നെ. സാമൂഹികജീവിയാവുക എന്നതാണ് മൃഗമെന്ന ജൈവികതയിൽനിന്ന് മനുഷ്യനെ ഉത്കൃഷ്ടനാക്കുന്നത്.