ബെംഗളൂരു : സർക്കാരിനെതിരേ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതിൽനിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിലക്കി കർണാടക സർക്കാർ. സർക്കാർ പദ്ധതികൾ സ്വന്തംനേട്ടമായി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് ആവലാതികൾ പറഞ്ഞ് സർക്കാരിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കരുതെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി. രവികുമാർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഐ.എ.എസ്, ഐ.പി.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഉത്തരവ് ബാധകമാണ്.

സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസ്താവന നൽകുന്നത് സർക്കാർ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1968-ലെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന് എതിരാണെന്നും കർണാടക സിവിൽ സർവീസ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിലക്കുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് പുതിയ നിയന്ത്രണം.

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയും മാധ്യമങ്ങളിൽ അനാവശ്യ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയും സർക്കാരിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ഗൗരവമായിട്ടാണ് സർക്കാർ കാണുന്നതെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.