ശബരിമല : ആലപ്പി രംഗനാഥിന്റെയും വീരമണി രാജുവിന്റെയും അയ്യപ്പസ്തുതികളിൽ സന്നിധാനം മയങ്ങി. വീരമണിയുടെ പള്ളിക്കെട്ട് ഗാനം ഭക്തർ ഏറ്റുപാടി. ആലപ്പി രംഗനാഥും സംഘവുമാണ് സന്നിധാനത്തെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആദ്യം ഭക്തിഗാനമേള അവതരിപ്പിച്ചത്. രംഗനാഥ് രചനയും സംഗീതവും നിർവഹിച്ച മദഗജമുഖനേ ഗിരിജാ സുതനേ, സ്വാമിസംഗീതം ആലപിക്കും താപസഗായകനല്ലോ, എൻമനം പൊന്നമ്പലം, എല്ലാ ദുഃഖവും തീർത്തുതരൂ... തുടങ്ങി എക്കാലത്തെയും മികച്ച അയ്യപ്പഭക്തിഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ ഗാനാർച്ചനയാണ് സന്നിധാനത്ത് നടന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ഹരിവരാസനം പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിച്ചശേഷമാണ് ആലപ്പി രംഗനാഥും സംഘവും ഭക്തിഗാനാർച്ചന നടത്തിയത്. സ്വാമി അയ്യപ്പന്റെ നാമത്തിലുള്ള പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് മഹാഭാഗ്യമെന്ന് ആലപ്പി രംഗനാഥ് പറഞ്ഞു. തമിഴിലെ നിരവധി അയ്യപ്പഭക്തിഗാനങ്ങളാണ് വീരമണിയും സംഘവും സന്നിധാനത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത്.