മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ വഴിയില്‍ തടയും-പി.കെ ഫിറോസ്