കൊച്ചി: കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൾസ് ഒക്സീമീറ്റർ ചലഞ്ചുമായി ഹൈബി ഈഡൻ എം.പി. അവരവരുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർക്കോ ആശ വർക്കർക്കോ ഒരു ഒക്സീമീറ്റർ വാങ്ങി നൽകുക എന്നതാണ് എം പിയുടെ ചലഞ്ച്. 25 ഓക്സിമീറ്റർ എം.പി തന്നെ വാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ചലഞ്ച് പ്രഖ്യാപനം.

ആദ്യ ദിനം തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചലഞ്ചിന് ലഭിക്കുന്നതെന്നും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടെ ആശ വർക്കർമാർക്ക് ഒക്സിമീറ്റർ കൈമറുന്നുണ്ടെന്നും എം.പി പറഞ്ഞു. രാവിലെ കൊച്ചി നഗര സഭയിൽ ഹൈബി ഈഡൻ താമസിക്കുന്ന 40-ാം ഡിവിഷൻ മാമംഗലത്തെ ആശ വർക്കർ ചിന്തുവിന് അദ്ദേഹം ഒക്സിമീറ്റർ കൈമാറി. കൗൺസിലർ വി.കെ മിനിമോളും സന്നിഹിത ആയിരുന്നു.

ആൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടന 8 പൾസ് ഒക്സിമീറ്ററുകൾ ഹൈബി ഈഡന് കൈമാറി. എല്ലാവരും അവരവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആശ വർക്കർമാർക്ക് നൽകുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തന്റെ കയ്യിൽ ലഭിക്കുന്നവ ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾക്കായിരിക്കും നൽകുക എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights:oximeter challenge by Hibi Eden MP