പാസഞ്ചര്‍ ട്രെയിനിന് എക്‌സ്പ്രസ് നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത്‌ അവസാനിപ്പിക്കണം-എം.വി.ശ്രേയാംസ്‌കുമാര്‍ എം.പി