തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യാപാരി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ; കടബാധ്യതയെന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ്