കൊച്ചി: ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയും ജീവിതവും സംസ്‌കാരവും ആസ്വദിക്കുവാന്‍ കേരളത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത പൊതുമേഖലാ ടൂറിസം പ്രചാരകരായ കെ ടി ഡി സി ആകര്‍ഷകമായ ഓഫറുകള്‍ പുറത്തിറക്കി. സമ്മര്‍/ മണ്‍സൂണ്‍ ടൂര്‍ പാക്കേജുകള്‍ മാര്‍ച്ച് 1, 2017 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 15, 2017 വരെയാണ് നല്‍കുന്നത്.
 
മൂന്നു തരം പാക്കേജുകള്‍ ആണ് നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നത്. കൊച്ചി, മൂന്നാര്‍, കുമരകം, കൊച്ചി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള 5 രാത്രി / 6 ദിവസത്തെ ടൂര്‍, കൊച്ചി, മൂന്നാര്‍, കുമരകം, കൊച്ചി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള 6 രാത്രി / 7ദിവസത്തെ ടൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം-കോവളം, കുമരകം, തേക്കടി, മൂന്നാര്‍, കൊച്ചി എന്നീ സ്ഥലങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 7 രാത്രി /8ദിവസത്തെ ടൂര്‍ പാക്കേജുകളാണിവ.
 
പ്രസ്തുത പാക്കേജുകളില്‍ കെ.ടി.ഡി. സി ഹോട്ടലുകളിലെ താമസം രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേയ്ക്കുള്ള യാത്ര, അതാത് പ്രദേശത്തെ കാഴ്ചകള്‍ കാണുന്നതിനുള്ള യാത്ര, വിമാനത്താവളം/ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നും കെ.ടി.ഡി.സി ഹോട്ടലിലേയ്ക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്ര എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് മേല്‍ പറഞ്ഞ പാക്കേജുകള്‍ തയ്യാര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
 
പാക്കേജു തുക സഞ്ചാരികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വാഹനത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പാക്കേജുകള്‍ സഞ്ചാരികളുടെ താല്പര്യവും സൗകര്യവും അനുസരിച്ച് അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയില്‍ മറ്റു സ്ഥലങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയും തയ്യാര്‍ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കെ.ടി.ഡി.സി ഹോട്ടലുകള്‍ / റിസോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് പ്രസ്തുത പാക്കേജുകള്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കുന്നത്.
 
കൊച്ചി-മൂന്നാര്‍-കുമരകം-കൊച്ചി (അഞ്ചു രാത്രി/ ആറ് പകല്‍) പാക്കേജിന് 37,529 രൂപ മുതല്‍ 63,486 രൂപ വരെയുള്ള ആകര്‍ഷകങ്ങളായ ഓഫറുകള്‍ ലഭ്യമാണ്.
 
കൊച്ചി-മൂന്നാര്‍-തേക്കടി-കുമരകം-കൊച്ചി (ആറ് രാത്രി/ ഏഴ് പകല്‍) പാക്കേജിന് 43,784 രൂപ മുതല്‍ 73,719 രൂപ വരെ മാത്രമാണ് ചെലവ്.
 
തിരുവനന്തപുരം-കോവളം-കുമരകം-തേക്കടി-മൂന്നാര്‍-കൊച്ചി (ഏഴ് രാത്രി/ എട്ടു പകല്‍) പാക്കേജിന് 51,719 രൂപ മുതല്‍ 87,035 രൂപ വരെയുള്ള ആകര്‍ഷകങ്ങളായ ഓഫറുകള്‍ നല്‍കുന്നു.