'കേസുകള്‍ വരട്ടെ, പോകട്ടെ.. ഇതിലും വലുത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്' കെ സുരേന്ദ്രന്‍