ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ക്ഷാമബത്ത (ഡി.എ) വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. മൂന്ന് ശതമാനമാണ് വർധന. ഇതോടെ ക്ഷാമബത്ത 28 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 31 ശതമാനമാകും.

വർധനവിന് 2021 ജൂലായ് മുതൽ പ്രാബല്യമുണ്ടാകും. 47.14 ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്കും 68.62 ലക്ഷം പെൻഷൻകാർക്കും വർധനവിന്റെ ഗുണംലഭിക്കും. 

ഡി.എ വർധിപ്പിച്ചതിലൂടെ സർക്കാരിന് വർഷം 9,488.7 കോടിയുടെ അതിക ബാധ്യതയുണ്ടാകുമെന്ന്  കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ജൂലായിലാണ് ക്ഷാമബത്ത ഇതിനുമുമ്പ് 17 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 28 ശതമാനമാക്കി വർധിപ്പിച്ചത്. 

Content Highlights: Dearness allowance for central government employees hiked by 3%